Badania dla edukacji

Dodano: 12 lat temu
Dr Agata Pradela projektuje oraz prowadzi specjalistyczne badania i analizy dla oświaty na terenie województwa śląskiego.

W zakres jej badań dla edukacji wchodzą: rozpoznanie i analiza potrzeb edukacyjnych młodzieży np. badania opinii uczniów i rodziców na temat szkoły,diagnozowanie celów edukacyjnych w obszarze szkolnictwa zawodowego,wyznaczanie specjalnych potrzeb wychowawczych, wymagań pracodawców,monitorowanie rynku pracy i systemu oświaty,tworzenie kompleksowych strategii edukacyjnych i planów wychowawczych,planowanie sieci szkół.Oferuje również precyzyjne badania losów zawodowych absolwentów oraz doradza działania w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli na podstawie analizy potrzeb nauczycieli i kadry kierowniczej szkół.

Dr Agata Pradela współpracuje z wieloma specjalistami i ekspertami w dziedzinie zarządzania oświatą, z którymi przeprowadza wdrożenia nowych inicjatyw w edukacji.

Ponadto udziela wsparcia merytorycznego przy tworzeniu wniosków na realizację projektów badawczych ze środków Unii Europejskiej, a także proponuje opracowanie wniosków, raportów, rekomendacji oraz innej specjalitycznej dokumentacji.

Na stronie www.pradela.eu znajdują się także najważniejsze zagadnienia i informacje związane z badaniami edukacyjnymi oraz ankiety, wyniki części badań i interesujące publikacje.

Podobne wpisy

Komentarze

Kategorie