Chatka Puchatka Przedszkle Niepubliczne Gliwice

Dodano: 11 lat temu
Przedszkole Niepubliczne „Chatka Puchatka” działa na podstawie
Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 roku ze zmianami wynikającymi z ustawy z dnia 19 marca 2009 roku o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 56, poz. 458). Do działalności przedszkola mają zastosowanie w szczególności przepisy rozdziału 8 w/w ustawy i rozporządzenia wykonawcze do wymienionej ustawy.
Wpisu do ewidencji szkół i placówek niepublicznych
Statutu Przedszkola Niepublicznego „Chatka Puchatka”
Kategorie: Żłobki

Podobne wpisy

Komentarze

Kategorie